Forfatterene

Khalid Azim Mughal er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. Han har utviklet og gitt kurs for studenter og IT-bransjen om programmering i Java og Java-relaterte teknologier. Han er ansvarlig for fjernundervisningskurs i Java-programmering ved Universitetet i Bergen. Sammen med Rolf Rasmussen har han skrevet boken A Programmer’s Guide to Java Certification: A Comprehensive Primer.

Torill Hamre er forsker og utvikler objektorienterte løsninger for marine informasjonssystemer. Hun har bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. Hun har også bidratt til utviklingen av fjernundervisningskurset i Java-programmering ved Universitetet i Bergen.

Rolf W. Rasmussen er systemutvikler og arbeider med grafisk visualisering i fjernsynsbransjen. Han har også tatt del i utvikling av kurs som anvender Java som første programmeringsspråk ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen.

Khalid A. Mughal
Torill Hamre
Rolf W. Rasmussen
jfps[at]ii.uib.no