Trykkfeil og rettelser

Vennligst sjekk her ofte, siden vi vil oppdater listen av trykkfeil og rettelser regelmessing

Errata oppdateringer:

Dato for oppdateringOpptrykkSider

Takk til:

En stor takk til følgende lesere for deres observasjoner:.

Trykkfeil og rettelser:

Feilene som er opplistet nedenfor er sortert etter sidenummer. Hver feil er markert med alle opptrykkene hvor feilen var tilstede. F.eks. "Første opptrykk" indikerer at feilen var i første opptrykk men har blitt rettet for andre opptrykk, dvs. du vil ikke finne denne feilen i andre opptrykk.

Khalid A. Mughal
Torill Hamre
Rolf W. Rasmussen
jfps[at]ii.uib.no