Dette er en lærebok for et begynnerkurs i programmering på høgskole- og universitetsnivå. Boken forutsetter ingen spesielle forkunnskaper i programmering ut over alminnelig bruk av en datamaskin, og den er plattform- og programmeringsverktøyuavhengig.

Hovedtema i boken er objektorientert programmering (OOP). Boken benytter UML (Unified Modelling Language) for å illustrere OOP-konsepter. Stoffet presenteres i logisk rekkefølge. Først benyttes predefinerte klasser (strenger og tabeller), senere lærer man å lage egendefinerte klasser. Sentrale emner som kontrollstrukturer, objektbasert og objektorientert programmering gjennomgås grundig. Samlinger (Collections), filbehandling og utforming av grafiske brukergrensesnitt introduseres som anvendelser av objektorientering. Hvert kapittel inneholder rikelige eksempler, illustrasjoner, kontrollspørsmål og oppgaver. Boken er oppdatert mht. Java-teknologien, og benytter egenskapene til Java for å implementere OOP-teknikker.

I tillegg tilbyr boken følgende:

PDF versjon av boken kan lastes ned fra her.

Boken kan kjøpes hos din nærmeste fagbokhandleren.

Khalid A. Mughal
Torill Hamre
Rolf W. Rasmussen
jfps[at]ii.uib.no