Utdrag fra boken

Foreløbig kan følgende lastes ned:

Se også Kildekode fra boken og Forelesningsnotater

Khalid A. Mughal
Torill Hamre
Rolf W. Rasmussen
jfps[at]ii.uib.no